KALMISTOT

Korpiselän pitäjäkartta

Korpiselässä oli yhteensä 15 kalmistoa ja sankarihautausmaa, sekä Tolvajärven ja Ägläjärven kenttähautauasmaat.

Korpiselän kirkonkylän, Kokkari-Tsokin, Tolvajärven ja Ägläjärven kalmistot olivat käytössä vuoteen 1944.

Jatkosodan jälkeen  venäläiset ovat kaivaneet hautoja auki, hävittäneet hautakiviä ja särkeneet hautaristit kaikilta Korpiselän kalmistoilta.

Lähes jokaiselle kalmistolle on vuoden 2000 alkupuolella pystytetty rautainen muistoristi.

Kalmistot

Korpiselän sankarihautausmaa sijaitsee kirkonkylässä ortodoksisen kirkon vieressä. Hautausmaa on perustettu talvisodan aikana tammikuussa 1940. Entisten Korpiselkäläisten pitäjäseura (nyk. Korpiselän Pitäjäseura) pystytti muistokiven vuonna 1996.

Korpiselän vanha kalmisto on ortodoksisen kirkon vieressä.

Korpiselän ortodoksinen ja luterilainen kalmisto sijaitsevat lähellä kirkonkylää, Värtsilään menevän maantien vasemmalla puolella (otettu käyttöön v. 1851). Luterilaiseen kalmistoon on haudattu lähes kaikki Korpiselän luterilaiset vainajat. Kalmistossa sijaitsi vapaussodan muistomerkki, mutta venäläiset hävittivät muistomerkin 1990-luvun vaihteessa. Molemmille kalmistoille pystytetty muistoristi.


Ruotsinsaaren kalmisto eli Ruotsin sodan aikainen kalmisto sijaitsee Korpijärven Tsiipakanselällä olevassa Ruotsinsaaressa.

Tsiipakan kalmisto sijaitsee Kalmanniemessä.

Saarivaaran kalmisto sijaitsee Kanajärven kaakkoispäässä Kalmonniemessä.


Tsokin vanha kalmisto ja tsasouna ovat olleet vierekkäin kylän pohjoisosassa Pohjavaaran rinteessä, noin 800 metrin päässä tiestä.

Kokkarin ja Tsokin yhteinen kalmisto sijaitsee Lampilanvaarassa Korpiselän kirkonkylästä Tolvajärvelle johtavan maantien pohjoispuolella, noin kolme kilometriä ennen Kokkaria. Kalmistolle pystytetty muistoristi.

Kokkarin vanha kalmisto sijaitsee Kokkarin kylän itäosassa Palpajärven ja Tolvajärven tien välissä. Kalmisto on ollut käytössä 1700-luvun puolesta välistä 1800-luvun puolelle. Sijainnin paljastaa muutama auki kaivettu hauta.


KOTISAAREN HAUTAKIVI

Tolvajärven kalmisto sijaitsee kylän pohjoisosassa, Ägläjärvelle menevän maantien pohjoispuolella Mellitsänmäellä Kotijärven (Tolvajärven) länsirannan niemekkeessä.  Kalmistolle pystytetty muistoristi.

Kotisaaren vanha kalmisto sijaitsee (Tolvajärven) Kotijärven Kotisaaren koillisosassa. Vanhassa kuusikossa on edelleen jäänteitä grobuista ja kaksi luonnonkivistä muistomerkkiä, joista toinen, ilmeisesti munkki Jefimin kivi, on peräisin 1700-luvulta. Saari kuuluu nykyisin luonnonsuojelualueeseen, ja sen nykyinen nimi on Karhusaari. Kalmistolle pystytetty muistoristi.


Yläjärven kalmisto sijaitsee Yläjärven etelärannalla. Alue on Kitilänselän kautta Heinävaaraan kulkevan tien ja järven välissä, noin kilometri ennen Tuomivaaraa. Kalmistolle pystytetty muistoristi.


Ägläjärven vanha kalmisto on Ägläjärven Mikonlahden itärannalla, missä on sijainnut myös vanha tsasouna. Kalmisto on otettu käyttöön 1700-luvulla, ehkä jo aikaisemminkin. Kalmistolle pystytetty muistoristi.

Venäläisillä on ollut kalmiston päällä vielä 1990-luvun puolessa välissä lypsyasema ja muita rakennuksia, mutta toiminta on jo loppunut ja osa rakennelmista purettu.

Ägläjärven kalmisto sijaitsee Ägläjärvi-Tolvajärvi-tien oikealla puolella Vasikkaniemessä, noin 800 metriä Ägläjärven-Kyläjärven Salmisillasta länteen. Kalmisto on otettu käyttöön 1800-luvun lopulla. Paikalla on sijainnut myös kirkonkylästä siirretty ortodoksinen kirkko, joka valmistui vuonna 1906. Kirkon uunin pohjakiven päälle on 2000-luvulla pystytetty muistoristi.


Vieksingin kalmisto sijaitsee kylän etelälaidalla Vieksinginjärven rannalla. Kylään oli matkaa Ägläjärvi-Tolvajärvi tiestä Särkijärven kautta noin 12 kilometriä. Kalmistolle pystytetty muistoristi.

Tolvajärvelle ja Ägläjärvelle perustettiin jatkosodan alussa vuonna 1941 kenttähautausmaat, joihin haudattiin pääosin saksalaisia mutta myös suomalaisia sotilaita. Muistitiedon mukaan molemmissa hautapaikoissa on ollut noin 800 kaatunutta. Nämä vainajat on jo sota-aikana siirretty muualle.

Tolvajärven kenttähautausmaa on ollut tsasounasta länteen olevalla pellolla. Ägläjärven kenttähautausmaa on ollut Kitilänselkään päin menevän tien ja ampumaradan välissä, noin kilometrin päässä kylän keskustasta, tien oikealla puolella olevalla Kuikansuolla (kartassa Konnunsuo).

Suomalaiset kartat Maanmittauslaitos