www.korpiselka.fi

Näillä kotisivuilla kerrotaan Korpiselän pitäjän historiasta ja Korpiselän Pitäjäseuran nykyisestä toiminnasta.